Cellen

In deze sectie leg ik meer uit over Excel cellen. Ik laat je zien hoe je cellen voorziet van standaard waarden, hoe je ze opmaakt en hoe je de eigenschappen van cellen bewerkt. Om de uitleg over cellen te kunnen volgen, is basiskennis van Excel meestal voldoende.


Cellen - Celnamen

Celnamen gebruiken
Leer hoe je celadressen in Excel individueel of groepsgewijs kunt vervangen door logische celnamen. Gebruik de celnamen vervolgens in je berekeningen. Zie meteen hoe je met één toetsencombinatie alle waarden in een kolom optelt, zonder zelf een SOM-formule in te toetsen!


Cellen - Voorwaardelijke opmaak

Voorwaardelijke opmaak
Leer formules gebruiken, in combinatie met voorwaardelijke opmaak. Handig als je meer dan één (complexe) voorwaarde wilt gebruiken om een cel te laten verkleuren. Tevens wordt de standaard manier van voorwaardelijke opmaakt kort behandeld.


Cellen - Celeigenschappen

Aangepaste celeigenschappen
Door slimme aanpassingen te doen, kan je grenzeloos variëren met celeigenschappen en zo je Excel bestand leesbaarder en gebruiksvriendelijker maken.


Cellen - Dropdown lijsten

Dropdown lijsten
De meeste Excel gebruikers kunnen een dropdown lijst maken. Maar wist je dat het mogelijk is om de inhoud van verschillende dropdown lijsten van elkaar af te laten hangen? Je kiest bijvoorbeeld een automerk met de ene dropdown lijst en de tweede dropdown lijst toont daarna alleen de types van het door jou gekozen automerk. Leer in deze blog dropdown lijst technieken voor beginners en gevorderden.