Cellen

In deze sectie leg ik meer uit over Excel cellen. Ik laat je zien hoe je cellen voorziet van standaard waarden, hoe je ze opmaakt en hoe je de eigenschappen van cellen bewerkt. Om de uitleg over cellen te kunnen volgen, is basiskennis van Excel meestal voldoende.


Voorwaardelijke opmaak overzichten

Voorwaardelijk opmaak in overzichten
Drie voorbeelden van automatische voorwaardelijke opmaak in overzichten (of lijsten): 1. rijen kleuren o.b.v. een gebruikerskeuze, 2. rijen om en om van kleur laten wisselen en 3. accentueren van rijen op basis van verspringende gegevens.


dropdown lijst met afnemende opties

Dropdown lijst met afnemende opties
De gebruiker maakt in een cel met een dropdown lijst zijn keuze. Vervolgens toont Excel in de volgende cel een dropdown lijst met alleen de opties, die nog niet eerder zijn gekozen.


Doorzoekbare dropdown lijst

Doorzoekbare dropdown lijst
Leer hoe je een doorzoekbare dropdown lijst maakt. Dit betekent het volgende: de gebruiker typt in de cel met de dropdown lijst een zoekwoord. Vervolgens toont Excel alleen de keuze-opties die het zoekwoord bevatten.


basisprincipes van voorwaardelijke opmaak

Basisprincipes van voorwaardelijke opmaak
Leer meer over de 19 basisprincipes van voorwaardelijke opmaak in Excel. Van één cel op standaardwijze van kleur laten veranderen tot de voorwaardelijke opmaak voor een groepje cellen instellen en het aanmaken van eigen regels op basis van een formule.


dropdown lijst met gekoppelde afbeeldingen

Dropdown lijst met gekoppelde afbeeldingen
Leer hoe je een dropdown lijst maakt en daar afbeeldingen aan koppelt. Dit betekent het volgende: De gebruiker maakt zijn keuze met behulp van een dropdown lijst en Excel toont de bijbehorende afbeelding.


Cellen - Celnamen

Celnamen gebruiken
Leer hoe je celadressen in Excel individueel of groepsgewijs kunt vervangen door logische celnamen. Gebruik de celnamen vervolgens in je berekeningen. Zie meteen hoe je met één toetsencombinatie alle waarden in een kolom optelt, zonder zelf een SOM-formule in te toetsen!


Cellen - Voorwaardelijke opmaak

Voorwaardelijke opmaak
Leer formules gebruiken, in combinatie met voorwaardelijke opmaak. Handig als je meer dan één (complexe) voorwaarde wilt gebruiken om een cel te laten verkleuren. Tevens wordt de standaard manier van voorwaardelijke opmaakt kort behandeld.


Cellen - Celeigenschappen

Aangepaste celeigenschappen
Door slimme aanpassingen te doen, kan je grenzeloos variëren met celeigenschappen en zo je Excel bestand leesbaarder en gebruiksvriendelijker maken.


Cellen - Dropdown lijsten

Dropdown lijsten
De meeste Excel gebruikers kunnen een dropdown lijst maken. Maar wist je dat het mogelijk is om de inhoud van verschillende dropdown lijsten van elkaar af te laten hangen? Je kiest bijvoorbeeld een automerk met de ene dropdown lijst en de tweede dropdown lijst toont daarna alleen de types van het door jou gekozen automerk. Leer in deze blog dropdown lijst technieken voor beginners en gevorderden.