Basisprincipes van voorwaardelijke opmaak


Het Excel bestand ‘basisprincipes van voorwaardelijke opmaak’ bij deze video, staat onderaan de tekst. Het mag gratis worden gedownload voor eigen gebruik. Het bestand werkt zowel in de Windows- als MacOS versie van Excel.

Samenvatting

In deze videoles leg ik 19 basisprincipes van voorwaardelijke opmaak in Excel uit. Allereerst toon ik je hoe je op standaardwijze één cel automatisch van kleur laat veranderen. Vervolgens leg ik uit hoe je op standaardwijze de voorwaardelijke opmaak voor een groepje cellen instelt. Tenslotte ga ik dieper in op de meest flexibele manier voor het opmaken van cellen onder voorwaarde: het aanmaken van eigen regels en het gebruik van een formule. Over het werken met formules kun je meer informatie vinden in mijn blog ‘Voorwaardelijke opmaak standaard en met formule’. De onderstaande 19 basisprincipes van voorwaardelijke opmaak komen achtereenvolgens aan de orde. Tussen haakjes staat het moment in de video waarop ik het basisprincipe behandel.

De celinhoud…

 1. (0:25) is groter dan een bepaalde waarde;
 2. (0:54) is kleiner dan een bepaalde waarde;
 3. (1:26) ligt tussen twee grenswaarden;
 4. (2:13) is gelijk aan een bepaalde waarde;
 5. (2:57) bevat een bepaalde tekst;
 6. (3:36) bevat een datum op/in.

In het celbereik

 1. (4:16) de grootste x cellen tonen;
 2. (5:03) de kleinste x cellen weergeven;
 3. (5:48) de cellen boven het gemiddelde een kleur geven;
 4. (6:28) de cellen onder het gemiddelde een kleur geven;
 5. (7:19) gegevensbalken tonen;
 6. (8:06) kleurenschalen tonen;
 7. (9:03) pictogramseries tonen.

Een eigen regel maken om…

 1. (10:35) alle cellen op te maken op basis van celwaarden;
 2. (11:30) alleen cellen op te maken met…;
 3. (12:22) cellen met de hoogste of laagste rangschikking te tonen;
 4. (13:10) alleen cellen met waarden op te maken die boven of onder het gemiddelde liggen;
 5. (14:07) alleen cellen met unieke of dubbele waarden op te maken;
 6. (15:03) op basis van een formule voorwaardelijke opmaak te realiseren.

In de videoles worden alle 19 basisprincipes van voorwaardelijke opmaak getoond. Binnen 20 minuten word jij een pro!