NAAR.RIJ en NAAR.KOLOM


Het Excel bestand dat ik gebruik in de video ‘NAAR.RIJ en NAAR.KOLOM‘, staat onderaan deze tekst. Je mag het gratis downloaden voor eigen gebruik.

Let op: de functies werken alleen in Excel 365 (Windows, MacOS) en in de web-versie van Excel.

Nieuwe functies in Excel

Vanaf midden augustus 2022 rolt Microsoft 14 nieuwe functies naar Excel 365 gebruikers uit. In de onderstaande video behandel ik twee van deze functies: NAAR.RIJ en NAAR.KOLOM. Andere nieuwe functies vind je hier (3 functies) en hier (4 functies).

NAAR.RIJ

Met deze functie kun je gegevens uit één of meer kolommen omzetten naar één rij. De functie heeft in Excel de onderstaande opbouw. Elementen tussen vierkante haken [ ] zijn niet verplicht.

=NAAR.RIJ(matrix;[negeren];[scannen op kolom])

De elementen vul je in in de functie en betekenen het volgende:

  • matrix – Hier selecteer je de gegevens die in één of meer kolommen staan. Ze zullen worden omgezet naar één rij.
  • negeren: Type hier 1 om lege kolomcellen te negeren. Type hier 2 om fouten in de kolom(men) te negeren. Type hier 3 om lege kolomcellen én fouten in de kolom(men) te negeren.
  • scannen op kolom: Type hier WAAR om Excel de gegevens kolom voor kolom te laten verwerken. Type hier ONWAAR om Excel de gegevens rij voor rij te laten verwerken.

Deze functie pas ik toe in onderstaande video van 0:00 tot 4:25.

NAAR.KOLOM

Met deze functie kun je gegevens uit één of meer rijen omzetten naar één kolom. De functie heeft in Excel de onderstaande opbouw. Elementen tussen vierkante haken [ ] zijn niet verplicht.

=NAAR.KOLOM(matrix;[negeren];[scannen op kolom])

De elementen vul je in in de functie en betekenen het volgende:

  • matrix – Hier selecteer je de gegevens die in één of meer rijen staan. Ze zullen worden omgezet naar één kolom.
  • negeren: Type hier 1 om lege rijcellen te negeren. Type hier 2 om fouten in de rij(en) te negeren. Type hier 3 om lege rijcellen én fouten in de rij(en) te negeren.
  • scannen op kolom: Type hier WAAR om Excel de gegevens kolom voor kolom te laten verwerken. Type hier ONWAAR om Excel de gegevens rij voor rij te laten verwerken.

Deze functie pas ik toe in onderstaande video van 4:26 tot 7:44.

Ingewikkeld?

Nee, de voorbeelden in onderstaande video tonen aan dat deze functies simpel zijn. Bekijk de onderstaande videoles en laat jouw Excel formules boven het gemiddelde uitsteken!