VBA

In deze sectie leg ik meer uit over VBA voor Excel. Ik laat zien hoe je eenvoudig taken in Excel kunt automatiseren met behulp van opgenomen macro’s en Visual Basic programmering. Om mijn uitleg te kunnen volgen, is basiskennis van Excel meestal voldoende. In enkele gevallen is algemene voorkennis met betrekking tot programmeren prettig.


automatisch startende macro

Automatisch startende macro
Leer een automatisch startende macro of ‘gebeurtenismacro’ maken. In het Engels heet dit een event macro. Het is een macro die automatisch start, op het moment dat een bepaalde gebeurtenis met een object in Excel zich voordoet.


If Then Else statements

If Then Else statements
Leer de If Then Else statements gebruiken in VBA. Dit lijkt erg op het gebruik van IF of ALS in een gewone Excel formule.


een variabele gebruiken

Een variabele gebruiken
Leer een variabele gebruiken in VBA. Een variabele is een geheugenplaats in Excel, die je kunt vullen met bijvoorbeeld tekst of een waarde. Telkens wanneer je die tekst of waarde in de macro nodig hebt, verwijs je alleen naar de variabele. Dat scheelt een hoop werk.


Het Range object

Het Range object
Leer zelf een macro programmeren door te werken met het Range object. Dit object verwijst o.a. naar een cel, een groep aangrenzende cellen, een groep niet-aangrenzende cellen, één of meer rijen en naar één of meer kolommen. Tevens komt het ActiveCell object aan bod.


Een macro opnemen

Een macro opnemen
Als je wilt leren programmeren in Excel en je hebt weinig kennis van VBA, kun je het beste een macro opnemen. Nadat je een macro hebt opgenomen, zet Excel namelijk alle opgenomen handelingen automatisch om in VBA instructies.


VBA basisbeginselen
Als je in Excel met VBA aan de slag gaat, moet je een aantal dingen weten. Ik noem ze de ‘basisbeginselen’ en leg ze in 9 minuten aan je uit.