Idee & communicatie

Stap 1

– Het begint met een idee, een complexe uitdaging, een organisatieverandering of een project dat je voor ogen hebt. Je weet wat je wilt bereiken en hebt daar anderen in jouw bedrijf voor nodig. Concreter worden is je eerstvolgende stap. Je gaat op zoek naar een logisch begin, naar woorden en beelden om het aan anderen uit te leggen, naar algemene inzichten in kosten en opbrengsten, en naar manieren om je idee werkend te krijgen. Niet alles blijkt even duidelijk en je kunt eigenlijk best wat hulp gebruiken bij het structureren.

structuurmakersStructuurmakers helpt

Structuurmakers helpt je om je ideeën helder op papier te krijgen, globaal door te rekenen en communiceerbaar te maken middels bijvoorbeeld presentaties. Dit vergroot de betrokkenheid van belanghebbenden en trekt ze over de streep.