Privacyverklaring

Versie 1.6 | Geldig m.i.v. 22 december 2022

 1. Structuurmakers en uw gegevens

In deze Privacyverklaring leest u hoe Structuurmakers met uw persoonsgegevens omgaat. U mag erop vertrouwen dat Structuurmakers dat zorgvuldig doet.

 1. Van wie verwerkt Structuurmakers gegevens?

Structuurmakers verwerkt persoonsgegevens als u direct of indirect met Structuurmakers in contact treedt, informatie aanvraagt, een offerte laat opstellen, een overeenkomst wenst te sluiten, een opdracht verstrekt (op basis van een offerte of overeenkomst), een vergoedingsafspraak maakt, mogelijk in de toekomst wil samenwerken of diensten/producten aan Structuurmakers levert. Concreet verwerkt Structuurmakers de persoonsgegevens van:

 • zij die interesse tonen in (de diensten van) Structuurmakers;
 • zij die een ‘call to action’ functionaliteit gebruiken op de website van Structuurmakers;
 • (potentiële) klanten van Structuurmakers;
 • (vertegenwoordigers van) leveranciers van Structuurmakers;
 • iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie is verbonden en waar Structuurmakers een zakelijke relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders of andere belanghebbenden van betreffende bedrijven en organisaties).
 1. Welke gegevens worden geregistreerd?

Structuurmakers registreert indien bekend de volgende gegevens:

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Domeinnaam en LinkedIn profiel
 • Bezoekadres
 • Postbusadres
 • Branche

Zakelijke contactgegevens

 • Voor -en achternaam contactpersoon/-personen
 • Functietitel(s)
 • Zakelijk(e) telefoonnummer(s)
 • Zakelijk(e) e-mailadres(sen)

Aanvullende facturatiegegevens

 • Persoons-/afdelingsnaam voor facturatie
 • E-mailadres voor facturatie
 1. Hoe komt Structuurmakers aan uw gegevens?

Persoonsgegevens worden verkregen via persoonlijk contact, via door u afgegeven visitekaartjes, via de door u verstuurde e-mails aan Structuurmakers, via LinkedIn of via het gebruik van ‘call to action’ functionaliteiten op de website van Structuurmakers. Structuurmakers kan ook via andere partijen uw gegevens ontvangen. Bijvoorbeeld via leveranciers of andere bedrijven waar u en Structuurmakers mee samenwerken in het kader van een opdracht.

 1. Waarvoor gebruikt Structuurmakers uw gegevens en met welk doel?

Structuurmakers gebruikt uw persoonsgegevens om haar organisatie en dienstverlening zo effectief, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Uw persoonsgegevens worden ingezet om:

 • contact met u op te kunnen nemen via telefoon en mail;
 • een offerte voor u te kunnen opstellen, naar u te kunnen versturen en voor u te kunnen uitvoeren;
 • een overeenkomst voor u te kunnen opstellen, naar u te kunnen versturen en voor u te kunnen uitvoeren;
 • een vergoedingsafspraak voor u te kunnen opstellen, naar u te kunnen versturen en voor u te kunnen effectueren;
 • een factuur voor u te kunnen maken en naar u te kunnen versturen;
 • wettelijke registratieverplichtingen na te kunnen komen;
 • voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden – direct tot u gericht.
 1. Hoe lang bewaart Structuurmakers uw persoonsgegevens?

Structuurmakers hanteert de bewaartermijn zoals in Nederland wordt voorgeschreven: Tot minimaal 7 jaar na het einde van uw overeenkomst of relatie met Structuurmakers.

 1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De juridische bedrijfsvorm van Structuurmakers betreft een eenmanszaak. Alleen de eigenaar, Roel Janssen, heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

 1. Geeft Structuurmakers uw gegevens aan anderen/andere landen (buiten de EU)?

Als Structuurmakers persoonsgegevens doorgeeft dan is dat te allen tijde met het oog op één of meerdere van de vermeldde doelen onder punt 5 van deze Privacyverklaring.

 1. Beveiliging van uw gegevens

Structuurmakers doet zijn uiterste best om uw persoonsgegevens op zijn website en computers te beschermen. De maatregelen die Structuurmakers heeft getroffen, kunnen als volgt worden omschreven: SSL web-certificaat, up-to-date beveiligings-/antivirussoftware, handmatige/automatische installatie van beveiliging-gerelateerde software-updates, opstartwachtwoord en tijdgebonden sluimerstand met wachtwoord op computers, codering van bestanden op harde schijf, actieve firewall, geautomatiseerde gegevensback-ups op afgeschermde opslagmedia en twee-factor-authenticatie op hoofdaccounts (Apple, Microsoft, Google) en CRM software (HubSpot).

 1. Welke rechten heeft u bij Structuurmakers?

U heeft bij Structuurmakers de volgende rechten:

 1. Recht op informatie: Via onderhavige privacyverklaring informeren we u over hetgeen Structuurmakers doet met uw gegevens.
 2. Recht op inzage in gegevens en rectificatie: U kunt vragen of Structuurmakers gegevens van u verwerkt. Indien dat het geval is, dan kan Structuurmakers u inzage geven in de gegevens die van u zijn verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u Structuurmakers vragen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).
 3. Recht op wissen van gegevens: U kunt Structuurmakers vragen om gegevens die van u zijn vastgelegd te wissen. Structuurmakers gaat daartoe over als in alle redelijkheid vaststaat dat uw belang om te gegevens te laten wissen uitstijgt boven het belang van Structuurmakers om de gegevens te verwerken.
 4. Recht op data-portabiliteit: U heeft het recht om aan Structuurmakers te vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of die met uw toestemming aan ons zijn verstrekt, in een gestructureerde en machine-leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij.
 1. Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over verwerking van persoonsgegevens?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Structuurmakers kunt u terecht bij Roel Janssen. U vindt de benodigde contactgegevens op de website van Structuurmakers.

 1. Kan Structuurmakers deze Privacyverklaring wijzigen?

Ja, Structuurmakers kan de onderhavige Privacyverklaring wijzigen. Bijvoorbeeld als Structuurmakers nieuwe vormen van gegevensverwerking start en deze voor u van belang zijn. De meest actuele versie van de Privacyverklaring kunt u altijd terugvinden op www.structuurmakers.nl

Voor meer informatie over de manier waarop Structuurmakers met uw (bedrijfs)inhoudelijke informatie omgaat tijdens het uitvoeren van opdrachten, kunt u de Algemene Voorwaarden van Structuurmakers raadplegen. Deze zijn vrij opvraagbaar en tevens te vinden op www.structuurmakers.nl