Overzicht & inzicht

Stap 2

– Na het volgen van stap 1 is je idee, uitdaging, organisatieverandering of project concreter en beter communiceerbaar geworden. Kortom, in de organisatie begrijpt men wat je van plan bent en heb je medestanders gevonden. Het is daarom tijd om de uitvoering voor te bereiden. Dit begint met overzicht creëren in de activiteiten die naar verwachting voor je liggen. Een dergelijk overzicht biedt structuur en geeft je inzicht in wat belangrijk (en wellicht minder belangrijk) zal zijn bij de uiteindelijke implementatie van je idee.

structuurmakersStructuurmakers helpt

Structuurmakers helpt je om je ideeën gestructureerd uit te werken middels het opzetten van projectplannen en conceptuele modellen voor onder andere processen, producten, organisatievormen, vergaderstructuren, business cases en (deel)projecten. Dit geeft je vervolgens overzicht ten aanzien van voorliggende uitdagingen. Het brengt inzicht in acties die je uit dient te voeren om deze uitdagingen te tackelen tijdens de implementatie. En het stoomt je klaar voor stap 3.