Structuur maken

Structuur maken kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Hieronder leg ik uit hoe ik je daarbij kan helpen.

Stap 1 – Overzicht

Structuur maken begint meestal met een idee, een uitdaging, een probleem of een project dat je voor ogen hebt. Je weet wat je wilt bereiken en hebt daar de hulp van anderen in jouw bedrijf bij nodig. Overzicht creëren is de eerste belangrijke stap om je idee werkend te krijgen. Je gaat op zoek naar woorden en beelden om aan anderen uit te leggen wat je wilt. Je probeert doelen te formuleren en verwachte kosten en opbrengsten in kaart te brengen.

De kernvraag bij deze stap: Hoe breng ik alles eenvoudig en overzichtelijk in beeld?

structuurmakers

Structuurmakers helpt je om je ideeën te visualiseren, globaal door te rekenen en breed communiceerbaar te maken middels bijvoorbeeld een presentatie of business case. Het bieden van overzicht ten aanzien van je ideeën vereenvoudigt je contact met belanghebbenden.

Stap 2 – Inzicht

Na het volgen van stap 1 begrijpt men wat je van plan bent en heb je je eerste medestanders gevonden. Inzicht opbouwen is de volgende belangrijke stap om je idee werkend te krijgen. Je probeert vast te stellen wat er moet gebeuren en wie daaraan een bijdrage zou kunnen leveren. Je maakt inschattingen voor de hoeveelheid tijd en geld die je daadwerkelijk nodig hebt om resultaat te boeken.

De kernvraag bij deze stap: Hoe zet ik alles om in een concreet plan?

structuurmakers

Structuurmakers helpt je om je ideeën om te zetten in een helder projectplan met behulp van diverse projectmanagement instrumenten (tools). Het verkrijgen van inzichten rondom je ideeën, maakt concreet wat er moet gebeuren en wat daar voor nodig is.

Stap 3 – Verandering

Na het volgen van stap 2 heb je een concreet plan waarmee je aan de slag kunt. Verandering (of implementatie) is de laatste belangrijke stap om je idee werkend te krijgen. Je formeert je team en delegeert taken. Je bewaakt het budget, de planning en stuurt op resultaat.

De kernvraag bij deze stap: Hoe houd ik grip op de verandering?

structuurmakers

Structuurmakers helpt je enerzijds door je te coachen op het gebied van projectmanagement, zowel op structuur- als gedragsaspecten. Anderzijds kan je je project volledig laten leiden door Structuurmakers, met nadruk op het verbinden van verschillende belanghebbenden. Een goed geleide verandering is de basis voor een gedragen projectresultaat.