Cellen kopieren


Korte samenvatting

In deze video leer ik je hoe je de VBA methode .Copy gebruikt. In VBA gebruik je deze methode om de inhoud van cellen te kopiëren. Bij het plakken heb je daarna verschillende opties.

 • Alleen waarden plakken
 • Waarden en formules plakken
 • De opmaak plakken
 • Alles plakken, dus waarden, formules en opmaak

De opbouw van cellen kopiëren met het .Copy commando, ziet er als volgt uit.

Range(bronbereik).Copy Range(doelbereik)

Het bronbereik bestaat uit de cellen die je wilt kopiëren. Met de .Copy opdracht zet je de kopieeractie in gang. Na een spatie geef je aan waar Excel de gegevens moet plakken; dit heet het doelbereik. Het doelbereik hoeft slechts uit één cel te bestaan. Ik zal je een voorbeeld geven.

Range("A1:A3").Copy Range("B1")

Deze VBA regel kopieert alle inhoud – dus waarden, formules en opmaak – vanuit de cellen A1:A3 naar de cellen B1:B3. Als je niet alle inhoud wilt kopiëren, bouw je de VBA code iets anders op.

Range(bronbereik).Copy
Range(doelbereik).Select
Selection.PasteSpecial , Paste:=plakoptie

Het bronbereik bestaat weer uit de cellen die je wilt kopiëren. Ook nu zet je met .Copy de kopieeractie in gang. Op de volgende regel selecteer je met .Select de cel waar Excel het plakken moet starten. Op de laatste regel geef je met Selection.PasteSpecial , Paste:= aan dat je op een speciale manier wilt plakken. Deze speciale manier noem ik de plakoptie. In de video toon ik de volgende plakopties.

 • Alleen waarden plakken = xlPasteValues
 • Waarden en formules plakken = xlPasteFormulas
 • De opmaak plakken = xlPasteFormats

Onderwerpen

In deze video bespreek ik de volgende onderwerpen:

 • .Copy
 • .Select
 • Selection.PasteSpecial
 • Paste:= xlPasteValues
 • Paste:= xlPasteFormulas
 • Paste:= xlPasteFormats

Bekijk de video en leer in minder dan 10 minuten .Copy gebruiken. Het bestand dat ik in de video gebruik, staat onderaan deze blog. Je mag het gratis downloaden voor eigen gebruik.