De InputBox


Korte samenvatting

In deze video geef ik uitleg over de InputBox. In het Nederlands heet dit het invoervenster of invulvenster. Je gebruikt gebruikt het invoer-/invulvenster om input te krijgen van de gebruiker. Die input kan bijvoorbeeld een getal, tekst of celbereik (range) zijn. De ontvangen input sla je op in een variabele en gebruik je voor een vervolgactie. Het gebruik van de InputBox is tamelijk eenvoudig.

Onderwerpen

In deze video bespreek ik de volgende onderwerpen:

  • Dim … As …
  • InputBox
  • Prompt:=
  • Title:=
  • Default:=
  • Type:= (1 – getal, 2 – tekst, 8 – celbereik/Range)
  • Set