De MsgBox


Korte samenvatting

In deze video geef ik uitleg over de MsgBox. In het Nederlands heet dit het dialoogvenster. Hiermee kun je in principe twee dingen doen. Ten eerste: je gebruikt het dialoogvenster om een mededeling te doen richting de gebruiker. Ten tweede: je vraagt de gebruiker om een reactie via drukknoppen en gebruikt het antwoord voor een vervolgactie. Beide vormen van de MsgBox lijken sterk op elkaar en zijn eenvoudig te leren.

Onderwerpen

In deze video bespreek ik de volgende onderwerpen:

  • MsgBox
  • Prompt:=
  • Title:=
  • Buttons:
  • If … Then … Else