Een formulier maken (deel 2)


Korte samenvatting

In deze video leg ik uit hoe je een formulier kunt maken en programmeren met behulp van Excel VBA code. Bekijk ook Een formulier maken (deel 1).

Onderwerpen

In deze video behandel ik de volgende onderwerpen:

(0:01) Voorbeeld van een formulier
(1:00) Een tabel maken en een naam geven
(2:48) Een nieuw formulier invoegen
(3:00) De interne naam (name) van het formulier aanpassen
(3:13) De titel (caption) van het formulier aanpassen
(3:34) Macro voor het starten van een formulier
(4:30) Knop voor macro maken en startmacro koppelen
(5:06) De werkset met besturingselementen activeren
(5:25) Besturingselement – bijschrift (label)
(5:50) Besturingselement – keuzelijst met invoervak (combo box)
(6:50) Besturingselement – selectievakje (check box)
(8:40) Besturingselement – opdrachtknop (command button)
(9:55) De keuzelijst vullen via een ‘initialize’ macro
(11:20) Programmeren – het keuzelijst vulcommando AddItem
(13:58) Programmeren – nieuwe rij aan de tabel toevoegen (ListRows.Add)
(15:09) Programmeren – nieuwe tabelrij vullen met gegevens (Range(#))
(15:56) Programmeren – uitkomsten van selectievakjes verwerken
(17:53) Programmeren – het formulier sluiten (Unload)
(18:50) Testen of alles goed werkt

Bekijk de video en leer een formulier maken en programmeren in VBA code. Het bestand dat ik in de video gebruik, staat onderaan deze blog. Je mag het gratis downloaden voor eigen gebruik. Bekijk ook Een formulier maken (deel 1).