Een variabele gebruiken


Korte samenvatting

In deze video leer ik je een variabele gebruiken in VBA. Een variabele is een geheugenplaats in Excel, die je kunt vullen met bijvoorbeeld tekst of een waarde. Telkens wanneer je die tekst of waarde in de macro nodig hebt, verwijs je alleen naar de variabele. Dat scheelt een hoop werk.

Ook leer ik je hoe je cellen op het ene blad, vult met gegevens uit een ander blad. Denk bijvoorbeeld aan het bewaren van ingevulde gegevens uit een formulier. Daarnaast laat ik zien hoe je VBA instructies zo kort mogelijk houdt. Tenslotte komt het toevoegen van opmerkingen en de methode Range().ClearContents aan bod.

Het bestand dat ik in de video gebruik, staat onderaan deze blog. Je mag het gratis downloaden voor eigen gebruik. Leer zelf een variabele gebruiken!

Onderwerpen

In deze video bespreek ik de volgende onderwerpen:

  • Sub … End Sub
  • Een variabele aanmaken
  • Dim … As Integer
  • Wat is een integer?
  • Een variabele gebruiken
  • Blad#.Range() en Worksheets().Range()
  • Range().ClearContents
  • Opmerkingen toevoegen