If Then Else statements


Korte samenvatting

In deze video leer ik je de If Then Else statements gebruiken in VBA. Dit lijkt erg op het gebruik van IF of ALS in een gewone Excel formule.

Voorbeeld van een formule met IF, in de Engelstalige Excel:

=IF(A1>=6,"voldoende","onvoldoende")

Hierbij is A1>=6 een ’test’ en staat er in de formule wat er moet gebeuren als de uitkomst van de test WAAR of ONWAAR is. Dan wordt respectievelijk de tekst ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ in de cel van de formule geplaatst.

Ook in VBA gebruik je If om een ’test’ aan te kondigen. Na Then programmeer je vervolgens wat er moet gebeuren als de test WAAR is. Na Else programmeer je wat er moet gebeuren als de test ONWAAR is. Tenslotte sluit je af met de opdracht End If.

Voorbeeld van de If Then Else statements in VBA (altijd Engelstalig):

If Range(“A1”) >= 6 Then
     Range(“B1”) = “Voldoende”
Else
     Range(“B1”) = “Onvoldoende”
End If

Ook leer ik je in de video hoe je aan gebruikers een bericht toont met behulp van MsgBox. Je hebt slechts 7 minuten nodig om jouw kennis te verrijken! Het bestand dat ik in de video gebruik, staat onderaan deze blog. Je mag het gratis downloaden voor eigen gebruik. Leer zelf een variabele gebruiken!

Onderwerpen

In deze video bespreek ik de volgende onderwerpen:

  • If … Then … Else … End If
  • MsgBox
  • Exit Sub