Kopteksten en voetteksten automatiseren


Korte samenvatting

In deze video laat ik je zien hoe je eenvoudig een macro maakt, die automatisch kop- en voetteksten aan je werkblad(en) toevoegt. Sla deze macro vervolgens op in je persoonlijke macrowerkmap, zodat je de nieuwe macro in al je Excel bestanden kunt gebruiken.

Onderwerpen

In deze VBA les behandel ik de volgende onderwerpen

(0:00) Inleiding
(0:40) Handmatig kop- en voetteksten aanbrengen
(1:55) Een macro voor automatische kop- en voetteksten schrijven
(2:32) ActiveSheet.PageSetup
(2:49) LeftHeader, CenterHeader en RightHeader
(4:16) LeftFooter, CenterFooter en RightFooter
(5:45) PaperSize, Orientation, FitToPagesWide en FitToPagesTall
(7:42) With … End With gebruiken om code te fatsoeneren
(8:55) Macro aan een eigen tabblad op het lint toevoegen
(10:01) Testen

Bekijk de video en laat jouw Excel macro’s boven het gemiddelde uitsteken!