Opslaan als pdf bestand


Korte samenvatting

In deze video leer ik je gegevens uit een tabblad opslaan als/exporteren naar een pdf bestand, met behulp van VBA code. Dit kan in slechts 4 eenvoudige stappen:

 1. Een bestandsnaam opgeven
 2. De pagina-eigenschappen instellen
 3. Het pdf bestand opslaan
 4. Een mededeling doen

VBA commando’s

In de videoles behandel ik met name de volgende VBA commando’s, om tabgegevens te exporteren naar pdf formaat:

 • Dim … As … – Een variabele van een bepaald type definiëren.
 • PageSetup.PrintArea – Het afdrukbereik van een pagina instellen.
 • UsedRange.Address – Het gebruikte celbereik (op een tabblad) aanwijzen.
 • PageSetup.Orientation – De oriëntatie van een pagina instellen.
 • PageSetup.Zoom – De zoomfactor van een pagina instellen.
 • With … End With – Herhaling van een object voorkomen en je code fatsoeneren.
 • ExportAsFixedFormat – Gegevens exporteren naar een bestand.
 • MsgBox – Een mededelingenvenster tonen aan de gebruiker.
 • vbNewline – Naar een nieuwe regel (in de MsgBox) springen.

De vetgedrukte commando’s zijn nieuw en nog niet behandeld in eerdere videolessen.

Cellen selecteren

Bekijk de video en leer in 8 minuten gegevens uit een tabblad opslaan als pdf bestand. Het Excel bestand dat ik in de video gebruik, staat onderaan deze blog. Je mag het gratis downloaden voor eigen gebruik.