VBA basisbeginselen


Inleiding

Als je in Excel met VBA aan de slag gaat, moet je een aantal dingen weten. Ik noem ze de VBA basisbeginselen. In onderstaande video leg ik ze in 9 minuten aan je uit. De presentatie die ik in de video laat zien, staat onderaan deze blog. Je mag hem gratis downloaden voor eigen gebruik.

Korte samenvatting

Visual Basic for Applications (VBA) is een programmeertaal. Je kunt er in Excel applicaties mee maken, macro’s genoemd. Je maakt deze macro’s in een aparte werkomgeving: de Visual Basic Editor (VBE).

VBA is een programmeertaal die is gericht op objecten. In Excel is dat bijvoorbeeld een werkblad, tabel of cel. Van dat object wijzig je vervolgens de eigenschappen (properties). Of je voert een bewerking op het object uit (method). Ook kan je dingen automatisch laten gebeuren (event), zodra er iets speciaals met het object gebeurt.

Onderwerpen

In deze video behandel ik de volgende VBA basisbeginselen:

  • Visual Basic for Applications en de Visual Basic Editor
  • Wat is een applicatie (in Excel)?
  • VBA: een objectgeoriënteerde programmeertaal
  • De hiërarchie van objecten in VBA
  • 2 simpele praktijkvoorbeelden