VBA programmeren met ChatGPT


Korte samenvatting

In deze video leer ik je VBA code programmeren in Excel met ChatGPT. ChatGPT is een computerprogramma op internet, dat met jou kan communiceren. Het luistert naar jouw vragen, geeft antwoorden en voert taken voor je uit uit. Op die uitkomsten kan je reageren, bijvoorbeeld met een vervolgvraag.

ChatGPT kan al deze dingen doen omdat het beschikt over kunstmatige intelligentie. Dit betekent dat het computerprogramma vooraf is gevoed met oneindig veel informatie. Op die manier is het computerprogramma intelligent gemaakt. Op basis van jouw reacties, leert ChatGPT wat goede en minder goede antwoorden zijn. Zo wordt het computerprogramma steeds intelligenter.

Achtergrond

ChatGPT staat voor Chat Generative Pre-trained Transformer. In plaats van een computerprogramma spreken we ook wel van een chatbot. Je kunt immers ‘in gesprek gaan’ met ChatGPT. Het is ontwikkeld door een Amerikaans bedrijf, dat OpenAI heet. Dit bedrijf is opgericht in december 2015 door o.a. Elon Musk en is gevestigd in San Francisco. Sinds eind november 2022 is ChatGPT op internet voor iedereen vrij beschikbaar. Je kunt het vinden op https://chat.openai.com. Je hebt een gratis gebruikersaccount nodig om de chatbot te kunnen gebruiken.

Centrale vraag in de video

ChatGPT kan dus veel, maar kan het jou ook helpen bij het programmeren van VBA code in Excel? Ik laat je zien wat wel en (nog) niet mogelijk is aan de hand van 3 voorbeelden.

Bekijk de video en leer VBA code programmeren in Excel met ChatGPT. Het bestand dat ik in de video gebruik, staat onderaan deze blog. Je mag het gratis downloaden voor eigen gebruik.